หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเขาบางแกรก
" เขาบางแกรกเมืองน่าอยู่
เรียนรู้เกษตรปลอดภัย
ร่วมใจพัฒนาแหล่งน้ำ
พร้อมนำคุณภาพชีวิต
เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน
มุ่งคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
ก้าวหน้าในโครงสร้างพื้นฐาน
สืบสานงานประเพณีท้องถิ่น "
นายไชยวัฒน์ ศุภกิจวัฒนา
นายกเทศมนตรีตำบลเขาบางแกรก
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลเขาบางแกรก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาบางแกรก
การเกษตรธรรมเทค ช่วยพัฒนาตำบล
วัดทุ่งนาเก่า ต.เขาบางแกรก
เทศบาลตำบล เขาบางแกรก
อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61170
Khaobangkraek Municipality
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานีค่ะ
 

 
จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล สายบ้านครูหวี หมู่ที่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนน คสล สายบ้านหนองสะเดา-บ้านทุ่งนา หมู่ที่ [ 19 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
จัดซื้วัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1572 อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจา [ 15 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจา [ 13 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 17 
การจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนตลอดปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 28 
การจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 83 
การจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 73 
ประกาศเทศบาลตำบลเขาบางแกรก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 11 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 78 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกหกล้อเป่าล้างบ่อบ [ 11 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 72 
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 80 
การจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 79 
การจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 83 
การจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 86 
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 139 
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองไม้แก่น-วังผาลาด หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพ [ 1 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 103 
     
 
 

กบเนื้อ
 
   
 
 


วัดสามัคคีรังสรรค์

วัดทุ่งนา (เก่า)
 
อบต.ทัพหลวง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค [ 5 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 25 
ทต.เมืองการุ้ง วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง นำโดยท่านนายก และผู้บริหาร มอ [ 31 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ทัพทัน มอบของอุปโภค บริโภค ให้กับผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงกักตัวเนื่องจากเสี่ยงติดเชื้อไวรัส [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.ลานสัก #ข่าวกิจกรรม ประจำวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองจอก ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโครงการด่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพักน้ำ ค [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.เขาบางแกรก จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล สายบ้านครูหวี หมู่ที่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งนางาม ประชาสัมพันธ์เบี้ยปรับชำระภาษีหลังเดือนกรกฎาคม 2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งนางาม มอบถุงยังชีพสำหรับผู้ที่กักตัวอยู่ที่พักอาศัยในตำบลทุ่งนางาม และประสานกับทาง อส [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ทุ่งนางาม ส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิดไปรับการรักษาที่ โรงพยาบาลลานสัก และส่งตรวจหาเชื้อ [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ทุ่งนางาม ตรวจตลาดตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
 
 
 
 


จ้างปรับปรุงถนน คสล.สายซอยเทศบาล ๑ ชุมชน ๑๒ หมู่ท [ 22 ก.ค. 2564 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู [ 22 ก.ค. 2564 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู [ 19 ก.ค. 2564 ]จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หั [ 19 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ (สำนักปลัด) ของเ [ 14 ก.ค. 2564 ]จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที นมกล่อง ตลอดปีศึ [ 6 ก.ค. 2564 ]โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูง หมู่ที่ 3 ตำ [ 6 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเข [ 2 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านครูหวี หมู่ที่ 4 โดย [ 30 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางเข้าวัดเขาบางแ [ 29 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านหนองแก ชุมชน [ 29 มิ.ย. 2564 ]ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ 79A สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉ [ 29 มิ.ย. 2564 ]ซื้อยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 5364 อุทัยธานี โดยว [ 17 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 5364 อุทัย [ 16 มิ.ย. 2564 ]ซื้อยางรถยนต์ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ 8760 อุทัยธา [ 15 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) นมกล่องเปิดภาคเรียน 1/2564 จำน [ 14 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ เปิดภาคเรียน 1/ [ 14 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู เอช ที จำนวน 24 วัน (ช่ว [ 14 มิ.ย. 2564 ]จัดซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู เอช ที งบอุดหนุนช่วยเ [ 11 มิ.ย. 2564 ]จัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมกล่องเปิดภาคเรียน 1/2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]

 
       
 
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ความรับผิดทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก กม. มท 0804.4/ว1613  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1619  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.5/ว1621 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรับรองการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1592  [ 30 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10564-10571 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2564 ]
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว25  [ 30 ก.ค. 2564 ]
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 3 (MU Safe School Virtual Workshop 3) หัวข้อ คุย 3 อ. (อ้วน, อาหาร, ออกกำลังกาย) ของเด็กวัยเรียน ตอน ภัยแฝงของเด็กอ้วนน่ารัก กศ. มท 0816.3/ว1616  [ 30 ก.ค. 2564 ]
การออกข้อบัญญัติที่ไม่มีกฎหมายให้ตราข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจตราข้อบัญญัติ กม. มท 0804.3/ว1601  [ 30 ก.ค. 2564 ]
แนวทาง และวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว1612  [ 29 ก.ค. 2564 ]
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) ด่วนที่สุด [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 81 
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิฯ เดือนมิถุนายน 2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 31 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 28 
การแก้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น - สูง [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 35 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 33 
กระบวนการและปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี พ.ศ.2566 - 2570 ผ่านระบบ Thai Water Plan [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 40 
กฎกระทรวง กำหนดการดำเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 32 
  
 

 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  อาชีพ
เริ่มนับ วันที่ 21 ก.ย. 2552
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 062-309-4009
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10