หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเขาบางแกรก
" เขาบางแกรกเมืองน่าอยู่
เรียนรู้เกษตรปลอดภัย
ร่วมใจพัฒนาแหล่งน้ำ
พร้อมนำคุณภาพชีวิต
เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน
มุ่งคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
ก้าวหน้าในโครงสร้างพื้นฐาน
สืบสานงานประเพณีท้องถิ่น "
นายไชยวัฒน์ ศุภกิจวัฒนา
นายกเทศมนตรีตำบลเขาบางแกรก
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลเขาบางแกรก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาบางแกรก
การเกษตรธรรมเทค ช่วยพัฒนาตำบล
วัดทุ่งนาเก่า ต.เขาบางแกรก
เทศบาลตำบล เขาบางแกรก
อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61170
Khaobangkraek Municipality
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานีค่ะ
 

 
การขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุ [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 28 
การจัดซื้อครุภัรฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 41 
การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 28 
ประกาศเทศบาลตำบลเขาบางแกรกรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชืพผู้สูงอายุที่ขาดคุณ [ 29 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 15 
การจัดซื้ออุปกรณ์ในการทำกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 41 
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเขาบางแกรก [ 28 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพา [ 23 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 56 
การจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 50 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ [ 21 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 54 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง ศ [ 21 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 32 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนั [ 16 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 54 
การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 54 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง [ 14 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 52 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถหัวลาก หมายเลขทะเบียน [ 13 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 70 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจา [ 8 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 48 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถขุดตีนตะขาบ (แบคโฮ) หม [ 6 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 66 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระบะ กองช่าง หมายเลขทะเบียน บฉ 2524 อุ [ 2 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 65 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 639 อุทัย [ 1 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 81 
การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 74 
การจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 76 
     
 
 

กบเนื้อ
 
   
 
 


วัดสามัคคีรังสรรค์

วัดทุ่งนา (เก่า)
 
อบต.ทัพหลวง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค [ 5 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 300 
อบต.เนินแจง ประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอรายชื่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 54 
ทต.ลานสัก #ข่าวกิจกรรม ประจำวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยคต กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ห้วยคต องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ ,บี้ยยังชีพผู [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ทัพทัน มอบเงินช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ สำหรับการเลือกตั้งสม [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.สว่างอารมณ์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.อุทัยธานี นายธีระรัตน์ วงษ์จักร ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมเดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัย [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.หาดทนง กิจกรรม โมบายพาณิชย์ ช่วยเศรษฐกิจฐานราก สร้างสุขสู่ชุมชน [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
 
 
 
 


จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๑ [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน ๑ อัตรา สำนักปล [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างทำป้ายไวนิลระวังทางชำรุด ขนาด ๘๐x๑๐๐ เซนติเมต [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง ๒๐ ลิตร จำนวน ๒๐ ถัง ศูนย์พัฒน [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง เคร [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ กองช่าง โดย [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน จำนวน ๒ เตียง ศูนย [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ ของสำนักปลัด เทศ [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศกองคลัง หมายเลขครุภัณ [ 24 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บจ ๕๖๘๖ อุทัยธา [ 23 ก.ย. 2564 ]ซื้อโต๊ะทำงานระดับวิชาการ จำนวน ๑ ตัว และเก้าอี้ทำ [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง และ [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อไฟสามเหลี่ยมจราจร LED ๒๒๐ โวลด์ จำนวน ๒ อัน ขอ [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ของสำนักปลัด [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง จำนวน 5 รายการ สำนักปลัด โดยว [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อผ้าม่านปรับแสงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้อตู้จัดเก็บเอกสาร ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๑ ตู้ กองช่าง [ 21 ก.ย. 2564 ]

 
       
 
การตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.4/ว2433  [ 19 ต.ค. 2564 ]
ภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มท 0818.3/ว2431  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานเรื่องดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว2429 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2432  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2408 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ตัวอย่างแบบฟอร์ม]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2410  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2412 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2406  [ 19 ต.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา และรายงานผลการวิเคราะห์ของรายการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2409 [เอกสารแนบ]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18000 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลงบลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 47 
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
แนวทางเปิดการศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ของสาถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ด่วนที่สุด) [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 28 
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางการแพทย์และสาธารณสุข พ.ศ.2563 - 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
กำหนดแบบประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีของอปท. (ด่วนที่สุด) [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 49 
ขอประชาสัมพันธ์ สื่อการเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยวงานของรัฐ [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้เเละรับรองแนวเขตที่ดิน [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 31 
แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด (ด่วนที่สุด) [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 45 
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 35 
กฏกระทรวงการดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2564 [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 23 
  
 

 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  อาชีพ
เริ่มนับ วันที่ 21 ก.ย. 2552
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 062-309-4009
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10