หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563) [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศมาตรการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำผิดวินัย [ 14 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563) [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศประมวลจริยธรรม [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)