หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเขาบางแกรก
" เขาบางแกรกเมืองน่าอยู่
เรียนรู้เกษตรปลอดภัย
ร่วมใจพัฒนาแหล่งน้ำ
พร้อมนำคุณภาพชีวิต
เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน
มุ่งคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
ก้าวหน้าในโครงสร้างพื้นฐาน
สืบสานงานประเพณีท้องถิ่น "
นายไชวัฒน์ ศุภกิจวัฒนา
นายกเทศมนตรีตำบลเขาบางแกรก
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลเขาบางแกรก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาบางแกรก
การเกษตรธรรมเทค ช่วยพัฒนาตำบล
วัดทุ่งนาเก่า ต.เขาบางแกรก
เทศบาลตำบล เขาบางแกรก
อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61170
Khaobangkraek Municipality
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานีค่ะ
 
   
 
 
  ไปรษณีย์ มีที่ทำการไปรษณีย์จำนวน 1 แห่ง เปิดดำเนินการ รับ-ส่ง ข่าวสาร พัสดุไปรษณีย์ โทรเลข ทั้งในและต่างประเทศ
โทรศัพท์ สำหรับการบริการด้านโทรศัพท์ มีชุมสายโทรศัพท์หนองฉาง และสำนักงานบริการโทรศัพท์หนองฉางเป็นศูนย์กลาง การบริการมี ตู้โทรศัพท์สาธารณะทั้งแบบใช้บัตรและหยอดเหรียญ จำนวน 9 จุด
ระบบเสียงตามสาย / ข่ายวิทยุสื่อสารภายในเขตเทศบาลมีระบบเสียง ตามสาย จำนวน 1 แห่ง และหอกระจายข่าว จำนวน 12 จุด ครอบคลุม พื้นที่ 40 ตารางกิโลเมตร
 
   
 
  การประปาภายในเขตเทศบาลตำบลเขาบางแกรก
 
การประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 470 ครัวเรือน
 
ประปาหมู่บ้าน 8 แห่ง จำนวน 370 ครัวเรือน
 
  ไฟฟ้าในเขตเทศบาลอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค สาขาอำเภอ หนองฉางเป็นผู้จ่ายกระแสไฟฟ้าบริการ แก่ชุมชน ภายในเขตเทศบาล
 
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้จำนวน 1,555 หลังคาเรือน