คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ถนน ( 10 )
23.81%
ไฟฟ้า ( 6 )
14.29%
ประปา ( 9 )
21.43%
อาชีพ ( 17 )
40.48%